سامانه هوشمند مدیریت کشاورزی زمین ها و مزرعه های کشاورزی
ایران، اردبیل، خیابان مفتح
نظارت ماهواره ای مزارع
نظارت کامل بر زمین و مزرعه با استفاده از ماهواره
تخمین سطح زیر کشت
تخمین تقریبی زمین های زیر کشت شما
شناسایی تغییرات اراضی
شناسایی کامل تغییرات اراضی شما
هشدارهای کشاورزی
هشدارهای خودکار هرگونه تغییرات غیرعادی و انحراف از شرایط استاندارد وضعیت گیاه را به شما یادآور می‌شود.
نمودارهای رشد
شاخص‌های مختلف سلامت و رشد گیاه را به صورت نمودارهایی که وضعیت فعلی و گذشته را نشان می‌دهد، ببینید.
نظارت ماهواره‌ای
وضعیت محصول و عواملی که می‌تواند به محصول آسیب برساند یا برداشت کل را کاهش دهد را به راحتی پایش کنید.
هواشناسی
اطلاعات دقیق وضعیت آب و هوای فعلی و پیش‌بینی روزهای آینده برای تصمیمات کشاورزی ضروری است.
مدیریت فعالیت‌ها
با ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به فعالیت‌های انجام شده در زمین کشاورزی، می‌توانید مدیریت و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید.
داشبورد
دسترسی یکجا به اطلاعات اصلی کل زمین‌های ثبت شده، نظارت و مدیریت یکپارچه همه زمین‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.
نیاز به راهنمایی دارید؟